Hälso- och sjukvård i Karlstads kommun

Joina vårt team

Hos oss kan du utvecklas och vara med och planera din egen tid. Vi har mycket frihet under ansvar med hela Karlstad som arbetsplats. Här kan du arbeta både självständigt och i team, alltid med handledning på plats.

Peter Nylander

Joina vårt team

Hos oss kan du utvecklas och vara med och planera din egen tid. Vi har mycket frihet under ansvar med hela Karlstad som arbetsplats. Här kan du arbeta både självständigt och i team, alltid med handledning på plats.

Peter Nylander

pil-ritad

Artiklar

Väx med
kompetensutveckling

Digital utveckling
och välfärdsteknik

Många fördelar med att jobba natt

Med värdegrunden
som stomme

Utvecklas i takt
med privatlivet

TEAM

Operativa enhetsteam nyttjar allas kompetens

Operativa enhetsteam jobbar med helhetstänk kring kunden. De arbetar tillsammans med kunden i hemmiljön och nyttjar varandras styrkor. Kompetensen hos legitimerad personal tas tillvara, vilket också gynnar kunden och omvårdnadspersonalen.

Spela videoklipp
Spela videoklipp
MENTORSKAP

En gemensam grund som ger handlingskraft

Mentorskap ger nyanställda medarbetare möjlighet till en bra ingång i arbetet. Med en gemensam grund och rätt stöd ökar självständigheten och tryggheten i yrkesrollen.

I vår organisation jobbar vi mycket med utveckling av både verksamhet, organisation och medarbetare.
Vi försöker hela tiden hitta smarta arbetssätt där det ska vara enkelt att arbeta digitalt och där information ska kunna återanvändas. Att hitta utvecklingsmöjligheter i organisationen så vi använder din kompetens på rätt sätt, t ex delta i projekt eller annat.

Tillsammans med kollegor inom andra professioner ser vi till att det finns ett kontinuerligt och gemensamt arbete kring kund. Vi drar nytta av varandras kompetenser och delar med oss av vår kunskap.

Vi har mycket frihet under ansvar med hela Karlstad som arbetsplats. Stort eget ansvar, alltid med handledning på plats och kollegor som stöd.

I vår organisation jobbar vi mycket med utveckling av både verksamhet, organisation och medarbetare.
Vi försöker hela tiden hitta smarta arbetssätt där det ska vara enkelt att arbeta digitalt och där information ska kunna återanvändas. Att hitta utvecklingsmöjligheter i organisationen så vi använder din kompetens på rätt sätt, t ex delta i projekt eller annat.

Tillsammans med kollegor inom andra professioner ser vi till att det finns ett kontinuerligt och gemensamt arbete kring kund. Vi drar nytta av varandras kompetenser och delar med oss av vår kunskap.

Vi har mycket frihet under ansvar med hela Karlstad som arbetsplats. Stort eget ansvar, alltid med handledning på plats och kollegor som stöd.

Vilka är era vanligaste patienter?

Det är kunder/patienter som är från 7 år och uppåt som har bedömts ha behov av hälso- och sjukvård i hemmet. Patienterna är ofta sköra äldre. Det kan också vara patienter som är kunder inom funktionsstöd. Patienterna kan bo kvar hemma eller ha flyttat in på ett vårdboende.

Vilka arbetstider har ni?

Som patientansvarig sjuksköterska (PAS) är arbetstiden förlagd dagtid och var sjätte helg. Vi har en särskild grupp sjuksköterskor som bemannar kvällar och som även täcker upp där behov finns dagtid (pool). Denna grupp arbetar 10-12 kvällspass per månad och var fjärde helg. En grupp sjuksköterskor arbetar enbart nattetid och har helgtjänstgöring var fjärde helg.

Introduktion/Inskolning

Som sjuksköterska ger vi dig en introduktion på ca 4 veckor.

Du kommer att ha en mentor som är ditt stöd under introduktionen och som också är med och utbildar dig. Tillsammans ser vi till att du får en bra grund att stå på när du kommer ut i verksamheten. På den station där du gör din introduktion har du en handledare.

Även som arbetsterapeut och fysioterapeut får du en introduktion och handledning av en kollega i teamet.

Vilka olika typer av roller finns det för mig som sjuksköterska?

Patientansvarigsjuksköterska (PAS) innebär att du arbetar dagtid och ansvarar för ett antal patienter tillsammans med sjuksköterskor på en arbetsstation. Ni planerar gemensamt arbetsdagen för stationens ansvarsområden. Ni arbetar i team på stationen och planerar, bedömer, beslutar och följer upp arbetsuppgifter inom ett geografiskt område.

Om du arbetar som sjuksköterska på kväll/pool så är huvuduppdraget att utföra planerade hembesök hos patienter som behöver hjälp kvällstid samt göra bedömningar av patient med förändrat hälsotillstånd. Du arbetar över hela kommunen. Utöver dina 10-12 kvällspass per månad så arbetar du som poolsjuksköterska dagtid. Du arbetar då på olika arbetsstationer där behov finns.

Oavsett vilken av rollerna du har så har du har en rådgivande funktion mot omvårdnadspersonal inom hemtjänst och på vårdboende. Delegering till omvårdnadspersonal är en viktig arbetsuppgift som finns med i alla roller som sjuksköterska.

Mina vanligaste arbetsuppgifter som fysioterapeut

Som fysioterapeut jobbar man med att hjälpa människor med anpassad rehabträning för att återfå sina funktioner.
Du har ett omväxlande och spännande jobb där man träffar nya människor varje dag. Att få följa en person och se hur den blir bättre gör jobbet väldigt roligt.

Mina vanligaste arbetsuppgifter som arbetsterapeut

Som arbetsterapeut stöttar man personer som har svårigheter att klara sina vardagliga sysslor. Som arbetsterapeut arbetar du med att träna förmåga, anpassa omgivningen eller lära ut nya sätt att utföra dagliga sysslor.

De människor du möter är alla olika med unika svårigheter och behov, det gör att de åtgärder som du ska göra är olika och du får lära dig nya saker hela tiden.