Hälso- och sjukvård i Karlstads kommun

Väx med oss

En inspirationsdag för dig som arbetar med hälso- och sjukvård i Karlstad!

NÄR?

24 september 08.30 - 16.00

VAR?

Karlstad CCC

VEM?

För legitimerad personal och utvalda nyckelgrupper

Dagens agenda

Välkommen till Karlstads kommuns mötesplats om modern organisation inom hälso- och sjukvård. Lär, inspireras och utmanas av tre uppskattade föreläsare inom ämnet. Vad är god och nära vård, nu och i framtiden? Prata och utbyt tankar och erfarenheter med varandra i utställningen där vi visar upp några av våra viktiga verksamheter.

08.30   Välkommen, Gunilla Öberg, förvaltningsdirektör
08.45  Personcentrerat arbetssätt – att ändra perspektiv

Annika Wåhlin, Vårdstrateg, Vårdförbundet

Erfarenhet och forskning visar att ett personcentrerat arbetssätt ger en bättre vårdmiljö. När tilliten ökar, vårdresultaten blir bättre och resurserna används mer effektivt, blir både patienter och personal nöjdare. Att ställa om till en personcentrerad vård kräver ansträngning, mod och långsiktighet eftersom det på många sätt provocerar våra arbetssätt och organisation. Genom att gemensamt bygga upp mer kunskap och erfarenheter kring personcentrerad vård kan vi tillsammans bidra till omställningen.

09.30  Fika och mingel med utställare
10.00  Nära liv och nära vård – en framtidsspaning

Mats Olsson, framtidsstrateg och Director Health & Healthcare, Kairos Future

Under rubriken Nära liv – Nära vård har Kairos Future analyserat hemmet som primär instans för livets alla hälsofaser i det framtida hälso- och vårdlandskapet. Vi har i framtidsstudien utgått från hemmet och dess närmiljö eftersom det är där det nära livet levs. Det handlar om tre samtidiga generationsskiften: För organisationen. För medborgarna. För medarbetarna. Till detta kan vi lägga en faktor som växer i betydelse, nämligen distribution och service – livsnerven i nära vård.

10.45 God och nära vård

Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare

Om vi ska fortsätta att utveckla kvalitén i hälso- och sjukvården, möta framtidens utmaningar så som den demografiska utvecklingen och öka förtroendet för hälso- och sjukvården samtidigt som skattemedel används ansvarsfullt och hållbart krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete. En viktig del är att ställa om från traditionellt mer sjukhusfokuserade arbetssätt till en mer nära vård och en stark primärvård. Vad krävs för en nationellt samordnad förändring, vilka utmaningar finns och hur ska det fortsatta förändringsarbetet ske?

11.30  Summering av förmiddagen
11.45   Lunch
12.00   Lunch
12.45  Välkommen, Gunilla Öberg
13.00  God och nära vård

Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare

Om vi ska fortsätta att utveckla kvalitén i hälso- och sjukvården, möta framtidens utmaningar så som den demografiska utvecklingen och öka förtroendet för hälso- och sjukvården samtidigt som skattemedel används ansvarsfullt och hållbart krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete. En viktig del är att ställa om från traditionellt mer sjukhusfokuserade arbetssätt till en mer nära vård och en stark primärvård. Vad krävs för en nationellt samordnad förändring, vilka utmaningar finns och hur ska det fortsatta förändringsarbetet ske?

13.45  Personcentrerat arbetssätt – att ändra perspektiv

Annika Wåhlin, vårdstrateg, ​Vårdförbundet

Erfarenhet och forskning visar att ett personcentrerat arbetssätt ger en bättre vårdmiljö. När tilliten ökar, vårdresultaten blir bättre och resurserna används mer effektivt, blir både patienter och personal nöjdare. Att ställa om till en personcentrerad vård kräver ansträngning, mod och långsiktighet eftersom det på många sätt provocerar våra arbetssätt och organisation. Genom att gemensamt bygga upp mer kunskap och erfarenheter kring personcentrerad vård kan vi tillsammans bidra till omställningen.

14.30  Fika och mingel med utställare
15.00  Nära liv och nära vård – en framtidsspaning

Mats Olsson, framtidsstrateg och Director Health & Healthcare, Kairos Future

Under rubriken Nära liv – Nära vård har Kairos Future analyserat hemmet som primär instans för livets alla hälsofaser i det framtida hälso- och vårdlandskapet. Vi har i framtidsstudien utgått från hemmet och dess närmiljö eftersom det är där det nära livet levs. Det handlar om tre samtidiga generationsskiften: För organisationen. För medborgarna. För medarbetarna. Till detta kan vi lägga en faktor som växer i betydelse, nämligen distribution och service – livsnerven i nära vård.

15.45  Summering av eftermiddagen
16.00  Avslut

Förmiddag

08.30   Välkommen, Gunilla Öberg, förvaltningsdirektör
08.45  Personcentrerat arbetssätt – att ändra perspektiv

Annika Wåhlin, Vårdstrateg, Vårdförbundet

Erfarenhet och forskning visar att ett personcentrerat arbetssätt ger en bättre vårdmiljö. När tilliten ökar, vårdresultaten blir bättre och resurserna används mer effektivt, blir både patienter och personal nöjdare. Att ställa om till en personcentrerad vård kräver ansträngning, mod och långsiktighet eftersom det på många sätt provocerar våra arbetssätt och organisation. Genom att gemensamt bygga upp mer kunskap och erfarenheter kring personcentrerad vård kan vi tillsammans bidra till omställningen.

09.30  Fika och mingel med utställare
10.00  Nära liv och nära vård – en framtidsspaning

Mats Olsson, framtidsstrateg och Director Health & Healthcare, Kairos Future

Under rubriken Nära liv – Nära vård har Kairos Future analyserat hemmet som primär instans för livets alla hälsofaser i det framtida hälso- och vårdlandskapet. Vi har i framtidsstudien utgått från hemmet och dess närmiljö eftersom det är där det nära livet levs. Det handlar om tre samtidiga generationsskiften: För organisationen. För medborgarna. För medarbetarna. Till detta kan vi lägga en faktor som växer i betydelse, nämligen distribution och service – livsnerven i nära vård.

10.45 God och nära vård

Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare

Om vi ska fortsätta att utveckla kvalitén i hälso- och sjukvården, möta framtidens utmaningar så som den demografiska utvecklingen och öka förtroendet för hälso- och sjukvården samtidigt som skattemedel används ansvarsfullt och hållbart krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete. En viktig del är att ställa om från traditionellt mer sjukhusfokuserade arbetssätt till en mer nära vård och en stark primärvård. Vad krävs för en nationellt samordnad förändring, vilka utmaningar finns och hur ska det fortsatta förändringsarbetet ske?

11.30  Summering av förmiddagen
11.45   Lunch
 
 

Eftermiddag

12.00   Lunch
12.45  Välkommen, Gunilla Öberg
13.00  God och nära vård

Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare

Om vi ska fortsätta att utveckla kvalitén i hälso- och sjukvården, möta framtidens utmaningar så som den demografiska utvecklingen och öka förtroendet för hälso- och sjukvården samtidigt som skattemedel används ansvarsfullt och hållbart krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete. En viktig del är att ställa om från traditionellt mer sjukhusfokuserade arbetssätt till en mer nära vård och en stark primärvård. Vad krävs för en nationellt samordnad förändring, vilka utmaningar finns och hur ska det fortsatta förändringsarbetet ske?

13.45  Personcentrerat arbetssätt – att ändra perspektiv

Annika Wåhlin, vårdstrateg, ​Vårdförbundet

Erfarenhet och forskning visar att ett personcentrerat arbetssätt ger en bättre vårdmiljö. När tilliten ökar, vårdresultaten blir bättre och resurserna används mer effektivt, blir både patienter och personal nöjdare. Att ställa om till en personcentrerad vård kräver ansträngning, mod och långsiktighet eftersom det på många sätt provocerar våra arbetssätt och organisation. Genom att gemensamt bygga upp mer kunskap och erfarenheter kring personcentrerad vård kan vi tillsammans bidra till omställningen.

14.30  Fika och mingel med utställare
15.00  Nära liv och nära vård – en framtidsspaning

Mats Olsson, framtidsstrateg och Director Health & Healthcare, Kairos Future

Under rubriken Nära liv – Nära vård har Kairos Future analyserat hemmet som primär instans för livets alla hälsofaser i det framtida hälso- och vårdlandskapet. Vi har i framtidsstudien utgått från hemmet och dess närmiljö eftersom det är där det nära livet levs. Det handlar om tre samtidiga generationsskiften: För organisationen. För medborgarna. För medarbetarna. Till detta kan vi lägga en faktor som växer i betydelse, nämligen distribution och service – livsnerven i nära vård.

15.45  Summering av eftermiddagen
16.00  Avslut
pil-ritad

Årets föreläsare