Hälso- och sjukvård i Karlstads kommun

Karlstads kommun

I Karlstads kommun får du över 7 000 jobbarkompisar fördelade på flera hundra olika yrkesroller. Alla är lika viktiga för att vi ska kunna ge bästa tänkbara service till Karlstadsborna. Vi arbetar tillsammans för att förverkliga kommunens vision om tillväxt och god livskvalitet. Våra medarbetarundersökningar visar att 92 procent av oss känner ett starkt engagemang och stolthet för vårt jobb.

Karlstads kommun ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, men också för samhällsplanering, renhållning, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Omkring 90 000 medborgare är beroende av vårt arbete.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Inom vård och omsorgsförvaltningen jobbar vi i en verksamhet som är riktad mot äldre och personer med funktionsnedsättning. Tillsammans är vi cirka 2 000 medarbetare som jobbar inom vårdboende, trygghetsboende, hemtjänst, funktionsstöd, korttidsvård, hälso- och sjukvård och administration.

Hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvård arbetar sjuksköterskor, distriktsjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vi har ett hemtagningsteam som arbetar med vårdplanering och tidig rehabilitering efter vistelse på sjukhus samt ett demensteam som har en rådgivande och konsultativ roll i demensfrågor. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra processer och vår organisation med medborgaren i fokus.

Vi är stolta över att arbeta inom Karlstads kommun och har ett meningsfullt och givande arbete. Ett arbete som är viktigt på riktigt.

 

Att jobba som sjuksköterska hos oss innebär att du har en central ansvarsfull roll i hälso- och sjukvårdsarbetet runt våra kunder.

Som sjuksköterska träffar du karlstadsbor från sju år och uppåt som bor hemma i eget boende, på ett vårdboende eller vistas på daglig verksamhet. Du har en konsultativ roll vilket innebär att du handleder och stöttar undersköterskor, vårdbiträden och stödassistenter. För oss är det viktigt att du känner dig trygg och att du får utvecklas både i din yrkesroll och som människa. Därför satsar vi på att ge dig en bra introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling.

Som patientansvarig sjuksköterska (PAS) har du huvudansvaret för den övergripande planeringen med tillhörande kontakter kring den enskilde. Du planerar och prioriterar arbetet, leder personal, samverkar med kollegor och andra professioner, gör bedömningar, fattar beslut och upprättar vårdplan. Vidare vidtar du egna åtgärder eller ordinerar/delegerar åtgärderna vidare. Som sjuksköterska är du en viktig del i teamarbetet.

Som arbetsterapeut träffar du karlstadsbor från sju år och uppåt som bor hemma i eget boende, på ett vårdboende eller vistas på daglig verksamhet. Du möter patienter som på grund av funktionsnedsättning fått en begränsad aktivitet eller delaktighet. Arbetet innebär att stödja människan att utveckla fysiska, kognitiva och sociala förmågor och att finna nya lösningar till en fungerande vardag.

Som fysioterapeut träffar du karlstadsbor från sju år och uppåt som bor hemma i eget boende, vårdboende eller vistas på daglig verksamhet. Du arbetar förebyggande och hälsofrämjande och hjälper människor att hitta sina egna resurser. Genom individuellt utformade program får personer med funktionsnedsättning till följd av sjukdomar, skador och/eller hög ålder möjlighet att leva ett aktivt och självständigt liv.

Både som fysioterapeut och arbetsterapeut planerar och prioriterar du arbetet, leder personal, samverkar med kollegor och andra professioner, gör bedömningar, fattar beslut och upprättar vårdplan. Du vidtar egna åtgärder eller ordinerar/delegerar åtgärderna vidare.

Du ansvarar för att handleda, ge råd och stöd, informera och instruera i enskilda patientärenden.

Att arbeta som fysioterapeut och arbetsterapeut är självständigt men du är en viktig del i teamarbetet kring patienten.

Fler artiklar

Väx med
kompetensutveckling

"Vi försöker hitta utvecklingsmöjligheter i organisationen för våra medarbetare så att vi använder deras kompetens på rätt sätt"

Digital utveckling
och välfärdsteknik

"Vi försöker hitta utvecklingsmöjligheter i organisationen för våra medarbetare så att vi använder deras kompetens på rätt sätt"

MÅNGA FÖRDELAR MED ATT JOBBA NATT

"Den största tjusningen med att vara sjuksköterska på natten är att inget arbetspass är det andra likt"